Hvem er vi?

Vi er en menighet som er en del av den norske pinsebevegelsen. Vi tror at Bibelen - Guds Ord - er sannhet. På grunn av syndefallet som kom med Adam og Eva, opprettet Gud en frelsesplan for menneskene. Gud sendte sin egen Sønn - Jesus Kristus - for å bringe menneskene tilbake til Gud. Gud skapte oss med fri vilje, men han ønsker at vi skal velge han som vår frelser. Pinsevenner legger vekt på at et kristent liv er basert på et personlig forhold til Jesus.

 

Drivkraften i enhver visjon er at ”dette er noe bare Gud kan gjøre, men det virkeliggjøres også ved vår lydighet”.

Menighetens hovedsatsningsområde er familie, barn og unge, gjennom evangeliserende tiltak og omsorgstiltak.

Vi skal være en menighet som:
  - Gjør seg rede for Jesu gjenkomst. 
  - Er i stadig oppbrudd for å leve i guds vilje underveis, og
    gjennom dette gir Gud ære i ord og gjerning. 
  - Lever i , og av, å formidle arven gud har gitt. 
    
Dette skal gi seg utslag i at den enkelte bevisstgjøres i sin betydning for Guds rike, som igjen gir: 
Større omsorg for familie, vår neste, bosted og menighet.
Større oppslutning om søndags- møtene og bønnemøtene.
Større bevisstgjøring angående givertjenesten, misjon og sjelevinneransvar og formidleransvaret av Guds kraft samt større Gudsfrykt.

 

"Eydehavn i våre hjerter"

Fil.1,7-8.
”…jeg bærer dere i mitt hjerte…for Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Jesu Kristi hjertelag” 
Hovedmål: at folk skal bli frelst, fordi vi bryter isolasjonen mellom menighet og folk på Eydehavn, gjennom at vi gjør oss gjeldende i folks bevissthet og tankegang. Dette gjør vi gjennom 4 arrangement i året. Vi gjør det også for at det kan bli lettere for mange å gå på 
Filadelfia, og også for at Eydehavn skal være et sted ”hvor det skjer noe” 
Arrangement: 
Stor sang og musikkhelg i mars
St.hansaften på Buøya.
”Eydehavn i våre hjerter”-helg i oktober
Tenning av julegrana på torvet

IMG_0522
P1040078
P1030945
HøstJul15 097
IMG_0153
HøstJul15 053
HøstJul15 025
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now